sofa

Valg af sofa

salg af bolig hvordan

Sådan sælger du din bolig

byg carport

Byg-selv carport

indret soveværelse

Indretning af soveværelset

Hørviskestykker

Tips til moderne indretning anno 2021

vejrstation

Vejrstation – Hvad kan man få i dag?

Gulvafslibning hvordan

Guide til valg af gulv

Skimmelsvamp

Har I mistanke om skimmelsvamp i huset?

Gulvslibning eller nyt gulv

Skift af gulv eller afslibning?

Hvad er selvsalg

Hvad er selvsalg?

Invester i bolig

Investering i bolig

Køb af bolig og fast ejendom er en populær investering for mange developere og ejendomsudviklere. Investering i fast ejendom kan ske i personlig regi eller i selskabsform. Da der er stor forskel på den hæftelsesmæssige risiko, kaution og skattemæssig behandling, er det normalt en god ide at konsultere en statsautoriseret revisor inden købet af boligen afsluttes.

En bolig til investeringsformål er typisk enten et projekt, hvor der opføres en bygning som efterfølgende sælges, eller en udlejningsejendom. Projektboliger opføres typisk af de større byggefirmaer, med egen statsautoriseret revisor, som eventuelt sælger boligerne til et pensionsselskab. Derimod er udlejningsejendomme en normal investeringsform for mange mindre byggefirmaer, højtlønnede lønmodtagere, hovedaktionærer og virksomhedsejere som allerede er tilknyttet en statsautoriseret revisor.

Udlejningsejendom i personlig regi

En udlejningsejendom kan som tidligere nævnt enten placeres i et kapitalselskab, som normalt kræver revision af regnskab udført af statsautoriseret revisor, som et aktieselskab eller et anpartsselskab, eller i personlig regi. En udlejningsejendom i personlig regi beskattes som udgangspunkt efter personskatteloven. Ved beskatning efter personskatteloven er der sjældent brug for assistance fra en statsautoriseret revisor, da lejeindtægterne minus udgifter beskattes som personlig indkomst – svarende til almindelig lønindkomst for indehaveren. Herudover giver betalte renter rentefradrag som kapitalindkomst – i lighed med alle private renteudgifter. Dog skal man være opmærksom på at der gælder særregler for forbedring og vedligeholdelse på en udlejningsejendom. Beskatning efter personskatteloven er dermed en skatteopgørelse mange selv kan lave, hvorved der som sagt kan opnås en besparelse på statsautoriseret revisor.

Udlejningsejendom i virksomhedsskatteordning – statsautoriseret revisor

En udlejningsejendom i personlig regi kan i stedet beskattes efter virksomhedsskatteordningen. Virksomhedsskatteordningen er en mere kompliceret skatteopgørelse, hvor det tilrådes at bruge en statsautoriseret revisor. Fordelen ved at bruge virksomhedsskatteordningen er at renteudgifter ikke giver skattefradrag som kapitalindkomst, men i stedet fratrækkes i det skattemæssige overskud for udlejningsejendommen. Konsekvensen heraf er, at renteudgifter ender med at give fradrag i personlig indkomst og dermed i topskat og eventuel begrænsning i børnepenge fra det offentlige. Herudover giver virksomhedsskatteordningen mulighed for at opspare overskud i virksomheden til en foreløbig virksomhedsskat. Det betyder at man i de gode år kan opspare overskud, og senere hæve og dermed beskatte disse overskud som personlig indkomst i dårlige år. Herved opnås en skattemæssig resultatudjævning over tid, hvorved der måske helt kan undgås topskat. Virksomhedsordningen kan dermed give en skattemæssig besparelse, men modsat kommer der formentlig en udgift til en statsautoriseret revisor. Det bør derfor altid vurderes om den skattemæssige besparelse overstiger udgiften til en statsautoriseret revisor.

Udlejningsejendom i kapitalafkastordningen, statsautoriseret revisor

Den sidste skattemæssige mulighed for en udlejningsejendom i privat regi er at lade det skattemæssige resultat af udlejningsejendommen beskatte efter kapitalafkastordningen. Kapitalafkastordningen er en mere simpel, og dermed hurtigere, skatteopgørelse i forhold til virksomhedsskatteordningen. Derfor kan man ofte opnå en besparelse på revisorhonoraret til statsautoriseret revisor ved at vælge kapitalafkastordningen frem for virksomhedsskatteordningen, samtidig med at man opnår større skattefradrag ved at beskatte overskuddet efter kapitalafkastordningen i stedet for efter personskatteloven.

Udlejningsejendom i kapitalselskab, brug statsautoriseret revisor

I stedet for at have en udlejningsejendom i personlig regi kan man vælge at købe udlejningsejendommen i et kapitalselskab. Den umiddelbare fordel herved er at der er begrænset hæftelse i et kapitalselskab. Det betyder, at hvis udlejningsejendommen af den ene eller anden årsag giver underskud og til sidst ender med en konkurs, vil denne konkurs alene lukke kapitalselskabet hvis udlejningsejendommen ligger i et kapitalselskab. Ejes udlejningsejendommen derimod personligt, er der ubegrænset hæftelse hvilket betyder at ejeren kan ende med at gå personlig konkurs og miste alt hvad han ejer. Denne åbenlyse fordel kan dog blive illusorisk i de tilfælde hvor hovedaktionæren kautionerer personligt og ubegrænset for kapitalselskabets gæld. Det bemærkes i den sammenhæng, at mange hovedaktionærer i kapitalselskaber med stor gæld tvinges til at kautionere for selskabets gæld for at kunne opnå den nødvendige belåning af udlejningsejendommen.
Grunden til at kreditforeninger og banker kræver personlig kaution er normalt en frygt for at få et økonomisk tab, da det er svært at lave en turnaround i ejendomsbranchen. Derfor er det en god ide at få en statsautoriseret revisor til at lave et budget der giver overblik over den fremtidige indtjening, således långiver kan opnå overbevisning om at risikoen for tab er tilstrækkeligt lav til at der ikke kræves kaution.

Der er dog flere fordele ved at ligge en udlejningsejendom i et kapitalselskab. Eksempelvis er der de samme skattemæssige fordele med at undgå topskat som ved virksomhedsskatteordningen, men herudover er der mulighed for at udleje en del af det skattemæssige overskud hvert år som aktieudbytte til lavere beskatning end topskat. Herudover er der den fordel, at et aktieselskab eller et anpartsselskab kan sælge en udlejningsejendom og placere overskydende likviditet efter ejendomsavancebeskatning i kapitalselskabet, hvorved kapitalselskabet kan komme til at fungere som en slags pensionsopsparing hvorfra der hvert år udloddes udbytte til lav beskatning. Herudover kan det overvejes at lade et holdingselskab eje ejendomsselskabet, hvorved holdingselskabet kan sælge ejendomsselskabet skattefrit. I visse tilfælde vil køber af ejendomsselskabet naturligvis korrigere prisen for ejendomsselskabet med den udskudte skat der overtages, men i andre tilfælde forventes den udskudte skat at blive til aktuel skat om så mange år at der opstår en handelsværdi på den udskudte skat da skatteprocenten dels kan være mindre i fremtiden, og dels fordi skatten først skal betales langt ude i fremtiden.

Udlejningsejendom og statsautoriseret revisor

Som det fremgår er der en lang række udfordringer ved at investere i en udlejningsejendom – derfor er det godt med en statsautoriseret revisor. Statsautoriseret revisor kan hjælpe med at udvælge den bedst egnede udlejningsejendom når det overvejes at købe en udlejningsejendom eller køb af virksomhed, da statsautoriseret revisor kan lave budgetter, lave due diligence og hjælpe med at vurdere fremtidig værditilvækst på en udlejningsejendom i forskellige geografiske områder. Statsautoriseret revisor kan også hjælpe med at rådgive om hvorvidt en udlejningsejendom bør placeres i et ejendomsselskab, om der skal være et holdingselskab, eller om en udlejningsejendom bør placeres i privat regi med beskatning efter personskatteloven, kapitalafkastordningen eller efter virksomhedsskatteordningen. Uanset hvor udlejningsejendommen placeres, kan statsautoriseret revisor også hjælpe med regnskab, revision, årsrapport, skatteopgørelse og selvangivelse. Bemærk her at statsautoriseret revisor også kan hjælpe med måling til dagsværdi, hvilket for nogle udlejningsejendomme er et krav efter årsregnskabsloven i regnskabet. Herudover kan statsautoriseret revisor hjælpe med at værdiansætte udlejningsejendommen eller ejendomsselskabet ved et eventuelt senere salg af bolig eller salg af virksomhed. Statsautoriseret revisor kan også hjælpe med vandregnskab og varmeregnskab overfor de enkelte beboere, bogføring og ejendomsadministration efter behov. Der er derfor god grund til at kontakte en statsautoriseret revisor som en statsautoriseret revisor fra RéVision+ Regnskab, Rådgivning og SKAT Statsautoriseret revisionsaktieselskab når der påtænkes investering i en udlejningsejendom.

gardiner

Skab personlig indretning med gardiner

Når det kommer til indretning kan det være svært at finde en stil, som man vil gå efter, og tit kan det i helhed godt komme til at se usammenhængende ud eller ikke have en rød tråd i resten af huset. Nogen går op i indretning mere end andre gør, og det er også helt i orden, men én ting som kan være med til at skabe en hyggelig og personlig stil, er gardiner. De findes netop i mange variationer, så der med garanti nok skal være en farve, mønster og udryk til enhver smag.

Vi tager et kig på de forskellige typer, og hvilke der med sikkerhed kan danne rammerne for et personligt og rart hjem.

gardiner

Foldegardiner:

Foldegardiner er gode til at give en romantisk og hyggelig stemning. Er du til romantisk sommerhusstemning, kan foldegardiner være et godt valg til dine vinduer. De behøver ikke kun hænge i sommerhuse, men kan også være smukke i lejligheder og huse, hvor der er stuklofter og gamle gulve. Understreg din stil med rummets udtryk.

Mørklægning:

Mørklægning behøver ikke kun hænge i soveværelser og børneværelser, de er i sær også oplagte til stuer og hobbyrum, hvor der spilles Play Station eller computer. Gardinet, der er ideelt for at afskærme for solen, har et tykkere materiale, der netop gør det muligt at mørklægge rummet, når solen står højt på himlen. De kan fås i forskellige farver, også i hvid, og tit kan man ikke se forskel på almindelige rullegardiner og mørklægningsgardiner.

Rullegardiner:

Rullegardiner afskærmer for dagslys og lukker nysgerrige blikke ude. De kan nemt justeres i højden således, at du kan sidde i din sofa og afskærme for solen, men samtidig have udsyn til haven eller byen. Rullegardiner er den mest populære løsning, når du skal vælge gardiner grundet deres funktionalitet. De findes i også forskellige farver, størrelser, materialer og med mønstre eller ej. Mange muligheder for at sætte dit eget præg og stil.

Persienner:

Udvalget inden for persienner er også mangfoldigt. De findes i både alu og træ i forskellige farver og mål. Med persienner kan man hurtigt lukke fra for sollyset og justere, hvor meget lys, der skal lukkes ind i rummet. Persienner er med til at give fyldighed i et vindue, idet det kan være slået ud i dens fulde længde, men stadig giver mulighed for at solen kan trænge ind gennem ruden.

Gulv til loft gardiner:

Noget der med sikkerhed kan sætte prikken over i’et i boligindretning er lange gardiner fra gulv til loft. Har du store vinduespartier, eller ønsker du hotelstemning, skal du klart overveje lange gardiner til din bolig. De fås i et kæmpe udvalg af materiale og farver, og selv tynde hvide gardiner kan gøre noget særligt ved rummets udtryk. Prøv fx at tilføje meget tynde gardiner i en spisestue. Det kan give en let, sommerlig og romantisk stemning, hvis man altså er til det.

 

Sådan anlægger du nyt tag

Derfor skal du anlægge nyt tag

Afslappende og billig flytning

Flyt billigt mellem Jylland og Sjælland

Mange danskere flytter mellem landsdele, fx mellem Jylland og Sjælland. Det er fx en udbredt kendsgerning, at der snart findes ligeså mange jyder som københavnere i vores hovedstad. Flytning mellem landsdele er mere almindelig i dag end i gamle dage, og det kan skyldes flere årsager.

  1. Vi er ikke længere så bundet til vores lokalområder men er blevet mere mobile
  2. Forbindelserne mellem landsdelene er blevet bedre, fx via rutefly og broforbindelser
  3. Unge flytter oftere efter uddannelser, der ikke findes i deres område
  4. Vi flytter efter jobs, eller fordi vi danner parforhold på tværs af landsdele
  5. Arbejdspladser er mere landsdækkende i dag og tilbyder interne flytninger
  6. Nettet gør verden mindre og vores kontaktnet, både erhvervsmæssigt og privat, udvider sig

Tænk dig om

Skal du flytte mellem landsdele – fx flytning mellem Jylland og Sjælland kan det godt betale sig at tænke sig om. Der er i dag mange løsninger på flyttemarkedet for langdistance flytninger, der kan sikre dig en rigtig god, fleksibel og billig løsning.

Lej en container til dine ting

En af de bedste løsninger, når du skal flytte mellem landsdele, er at leje en særlig flytte container til dine møbler og ting. Der findes flere firmaer, der har specialiseret sig i denne type flytninger, der egner sig perfekt, når du skal flytte længere væk.

Pakkeløsninger med inspiration fra ’Over there’

Inspirationen til denne type flytning stammer fra USA, hvor befolkningen ofte flytter over store distancer. Det har givet grundlag for netbaserede pakkeløsninger, hvor man kan booke en flytning på nettet, få leveret containere til flyttekasser og møbler og vælge præcist på dato og klokkeslæt, hvornår containeren skal afhentes og leveres det nye sted. I Danmark er pakkeløsningerne også ved at vinde indpas – bl.a. fordi det er en meget billig og sikker måde at flytte på, og fordi konceptet med containere betyder, at man får masser af tid til at pakke og fylde containeren inden den afhentes.

Man betaler kun for transporten

Den billige pris skyldes bl.a., at det er let og hurtigt for transportøren at afhente og levere den fyldte container. Det er udelukkende selve transporten, man betaler for, fordi transportøren ikke skal holde og vente på at man får fyldt eller tømt containeren – det gør man nemlig i ro og mag selv, når den er læsset af i indkørslen. Prisen holdes yderligere nede af, at det med mange flytninger over lange distancer kan lade sig gøre at optimere kørslen og køre med mange containere ad gangen.

Rengøring af vinduer – sådan gør du

Pudsning af ruder

Pudsning af ruder – guide