Gode råd ved opstart af virksomhed

Hvis du vil drive en virksomhed i Danmark, er der egentlig hovedsagelig to måder at gøre det på. Man kan starte en enkeltmandsvirksomhed, eller man kan stifte et selskab. Der er naturligvis en del andre alternativer såsom K/S, I/S, partnerskab og så videre. Men næsten alle står og skal vælge mellem at starte en enkeltmandsvirksomhed eller oprette et kapitalselskab. Er der nogle tilfælde, hvor det ene er bedre end det andet? Det er der, for det afhænger af, hvordan din situation er, hvordan din indtægt er og, hvordan dine fremtidsudsigter er. Herunder kommer jeg ind på noget af det, som er vigtigt at overveje, når man skal finde ud af, om man skal vælge enkeltmandsvirksomheden eller kapitalselskabet. Vær opmærksom på, at jeg ikke kommer ind på alt.

Fordelene ved et selskab

 • Overskuddet i et selskab beskattes kun med 22 %, hvilket set med danske øjne må anses for at være billigt.
 • Hvis man er så uheldig, at selskabet går nedenom og hjem hæfter man ikke personligt. Det vil sige, at ens personlige formue ikke er i fare.
 • Det er selskabet, der tager risikoen med hensyn til for eksempel produktskader mv. Derfor rejses eventuelle sager mod selskabet. Som direktør kan man naturligvis ikke frasige sig ethvert ansvar, men det er hovedsagelig selskabet, der bære det juridiske ansvar. Hvis du skal drive en virksomhed, der beskæftiger sig med risikofyldte ting, kan alene det være en god begrundelse for at stifte et selskab fremfor at starte en enkeltmandsvirksomhed.
 • Mange opfatter et selskab som mere enkelt, fordi man får udbetalt løn og betaler A-skat og ikke skal have øje for opsparet overskud, huske restskatten og så videre.
 • Man kan få op til 50.600 kr. i udbytte hver år til en trækprocent på 27%.
 • Har man oprettet en selskabskonstruktion bestående af holdingselskab og driftsselskab, er det lettere at foretage et generationsskifte.

Ulemperne ved et selskab

 • Ved et selskab skal årsregnskabet offentliggøres. Dermed er det ikke muligt at skjule for eksempelvis konkurrenter om det går godt eller dårligt. Egenkapitalen og overskuddet vil være tilgængelige for alle.
 • Det er skattemæssigt dyrt, hvis der er underskud i selskabet og du tillige hæver løn. Din løn beskattes uanset, om der tjenes penge i selskabet eller ej. Derved betaler du skat af de penge, du ikke har tjent. Det er samme problematik, hvis selskabet må lukke med et underskud. Dermed går skatteværdien tabt af det underskud, der er.
 • Det er selskabet, der hæfter ved for eksempel en konkurs, men ofte vil en bank eller en leverandør kræve, at du skriver under på en kontrakt og dermed står som kautionist for selskabet. I den situation hæfter du personligt.
 • Der skal laves en årsrapport, som eventuelt skal revideres.

Fordele ved en enkeltmandsvirksomhed

 • Der er ikke nogen kapitalkrav, og det er nemt at oprette.
 • Det giver troværdighed at stå inde for virksomheden med ens personlige værdier.
 • Ved at bruge virksomhedsordningen kan man spare overskud op, som der kun skal svares 22 % skat af.
 • Et skatteregnskab er nok. Ingen årsrapport, der skal offentligøres.

Ulemperne ved en enkeltmandsvirksomhed

 • Du hæfter personligt og alt, hvad du ejer kommer i spil ved en eventuel konkurs.
  • Der kan være en større professionalisme forbundet med selskabsformen end med enkeltmandsvirksomheden. Det er dog brancheafhængigt.

Du må ikke opfatte det ovenstående som udtømmende for alt, hvad der er at tage hensyn til i forhold til, om du skal vælge en enkeltmandsvirksomhed eller et selskab. Det kommer helt an på dig og din situation. Blandt andet om du er risikovillig og gerne vil stå inde for alt det du laver, om det så skal koste dig huset mm. Eller om du hellere vil have adskilt virksomhedens økonomi fra din private økonomi.

Save

Save

Save