Har I mistanke om skimmelsvamp i huset?

SkimmelsvampHvis I oplever symptomer som eksempelvis hovedpine, træthed, irritation af luftvejene eller udslæt kan det skyldes, at der gror skimmelsvamp i jeres bolig. Men da det er symptomer der også kan skyldes andre forhold eller medicinske tilstande, kan det være en god idé at få undersøgt bygningen, og udtaget de nødvendige analyser, for at be- eller afkræfte, at det er dér baggrunden for problemet skal findes.

Skimmelsvampe er simple organismer der findes overalt i naturen og formerer sig ved at sprede sporer, der slår sig ned i egnede miljøer, hvor svampens mycelium kan gro og danne nye vækster.
Når man oplever skimmelvækst i hjemmet, skyldes det at sporer kommer ind i hjemmet fra omgivelserne og finder et egnet miljø i bygningen, hvor betingelserne for vækst er tilstede. Et sådant miljø er fugtigt uden for meget luftcirkulation, og vil typisk være i ydermure, badeværelser og skjulte konstruktioner, hvor der på en eller anden måde kan trænge fugt ind.

Man kan ofte se skimmelsvamp som skjolder eller plamager på tapet, ydervægge eller lofter, men det kan også være nødvendigt at udføre destruktive indgreb, for at påvise eventuel forekomst og ikke mindst, for at finde ud af hvad der har skabt de gunstige levevilkår for organismen.

Hvis man ikke får klarlagt om der er en skade hvor fugt kan trænge ind, eksempelvis en revne i en væg eller mur, eller en skjult konstruktionsfejl hvor vand kan ophobes, kommer man ikke problemet til livs.
Indeklimaet kan også være det der skaber et egnet vækstmiljø, og så kan der i de fleste tilfælde relativt nemt gøres noget ved problemets omfang. Bor I eksempelvis I en bygning af beton skal I lufte ekstra godt ud når I har været i bad eller på anden måde udført aktiviteter, der frigiver damp – eksempelvis tørret tøj eller lavet mad.
Man kan købe hjemmetests og svampedræbende middel, og det kan være behandling nok, hvis problemet er klarlagt på forhånd, begrænset til et mindre område, og eksempelvis skyldes manglende udluftning eller luftcirkulation.

Professionel undersøgelse og sanering

Da skimmelsvamp i vækst kan sprede sig til andre dele af bygningen end der hvor man objektivt kan se det, eller være skjult for det blotte øje, er det en god idé at får bygningen undersøgt af et firma der er specialiseret i skimmel og bygningsundersøgelser, har kompetence til at dokumentere forekomsten og kan vejlede i, hvordan man får bugt med den sundhedsskadelige organisme. De analyser et sådant firma udfører er mere præcise end dem man kan købe til hjemme brug. Det vil typisk være dyrkningsprøver hvor man ikke kun kan se om der er organisk materiale fra eksempelvis svampesporer, men også mængden af levende organismer og artsbestemmelse ved DNA-analyse. På den måde er man sikker på, at den form for skimmelsanering der vælges, er den rigtige.

Der findes en del forskellige måder af afrense og dræbe skimmelvækst på, og at vælge den rigtige, kræver kendskab til ikke bare skimmel, men også byggematerialer.
Det kan være kemisk afrensning med midler der kan bruges generelt til både træ og puds, men der findes også midler der er udviklet til særlige overflader, og kun må bruges af professionelle. En anden mulighed er behandling med damp og varme, som slår organismerne ihjel.

Ved større angreb vil man lave en mekanisk afrensning, hvor de angrebne byggematerialer nedtages og kasseres, og man vil ofte kombinere det med en af de førnævnte metoder.
Når problemet er så stort at det kræver så omfattende en behandling, skal der foretages særlige forholdsregler i forhold til arbejdsmiljø og for at forhindre spredning af sporer, der kan slå sig ned andre steder i bygningen.
Sådant arbejde kræver uddannelse og viden og er ikke noget, man selv bør udføre.